T-Mobile jako zdravá firma

T-Mobile jako zdravá firma

Vyzpovídali jsme personalistku tohoto oblíbeného mobilního operátora Kláru Sejkovou, která má mimo jiné na starosti oblast zdraví pro zaměstnance, a nestačili jsme se divit. Schválně, co vás čeká, když naskočíte na růžovou vlnu?

Zdraví zaměstnanci = Zdravá firma

Péče o zdraví zaměstnanců je pro společnost T-Mobile víc než pouhou povinností. Ne nadarmo se může prezentovat titulem Zdravá firma. Pro zaměstnance mají po celý rok připravené doslova profesionální portfolio aktivit, které mohou využít a to ve většině případů přímo na pracovišti. „Často cílíme na prevenci a osvětu v oblasti zdraví. Věříme proto, že i díky tomu se naši kolegové mohou řídit heslem ve zdravém těle, zdravý duch“, vysvětluje Klára Sejková. Jsou to právě zaměstnanci, kteří mohou ovlivnit obsah takového portfolia svými náměty a nápady. „Rádi se do organizace některých akcí zapojují a doporučují mi nová témata, kterým bychom se mohli v rámci firmy věnovat“ pochvaluje si aktivitu kolegů Klára.

 

 


Nadstandardní portfolio aktivit

V jednom kalendářním roce připravuje společnost pro zaměstnance hned několik preventivních a vzdělávacích akcí, které mají dbát jak o jejich fyzické, tak i psychické zdraví. „Pro nás je duševní zdraví neoddělitelné od toho fyzického. Mnoho z nás pracuje hlavně hlavou, o to víc musíme našim lidem umožnit, aby se cítili duševně v pohodě“, popisuje Klára postoj T-Mobile k preventivním akcím.

Už tradičně pořádá T-Mobile pro své zaměstnance například Den zdraví a T-Univerzitu. Doplňkem, který jen podtrhává komplexnost zdravotních programů je nadstandardní zdravotní péče pro zaměstnance, ale taky třeba možnost nechat se naočkovat proti chřipce. „Nárok na nadstandardní péči má každý zaměstnanec a je čistě na něm, jakou péči využije. Očkováním se pak snažíme reagovat na skutečnost, že mnozí z nás pracují v open space kancelářích a šance šíření „bacilů“ je vyšší,“ doplňuje Klára.

Jeden den, nespočet možností

Ačkoliv si společnost velmi dobře uvědomuje význam zdraví svých zaměstnanců, stejně tak si je vědomá i jejich omezených časových možností. „Snažíme se naše lidi Dnem zdraví časově příliš nezatěžovat. Nenabízíme jim proto celodenní semináře, ale cílíme spíš na interaktivní workshopy, konzultace nebo konkrétní nácviky,“ objasňuje Klára.

 

 


Je tedy zcela normální, že za jeden den stihnete – vyšetření u nejrůznějších specialistů v oblasti medicíny, přednášku věnující se prevenci stresu, masáž přímo u pracovního stolu, konzultaci s koučem, kde si ujasníte, co vás už tak dlouho „sžírá“, a spoustu dalších věcí, které v běžném životě odkládáte nebo jim nevěnujete pozornost. To vše díky jednomu dni, tzv. Dni zdraví. Ten se koná vždy alespoň jednou do roka v Praze a na vybraných regionálních pracovištích T-M.

Cloud 9 Institute „v růžovém“

A právě tehdy přichází na řadu práce nás – Cloud 9 Institute. Společně s T-Mobilem vytváříme pro zaměstnance takové aktivity, které přispívají k jejich duševní pohodě a zdraví. „Markéta G. Tichá, respektive lidé z jejího institutu jsou pro mě srdeční záležitostí. Jsou to unikátní odborníci a já jsem vždy potěšená, když s nimi spolupracuji. Pokaždé vymyslíme, na co se přesně máme zaměřit v oblasti duševního well-beingu i zdravého stravování. Já jim tleskám“, dodává ke spolupráci T-M a Cloud 9 Institutu Klára.