8 kroků v budování charismatu

8 kroků v budování charismatu

Charisma neboli atraktivní přitažlivý magnetismus je schopnost s grácií říct nebo udělat správnou věc na správném místě v pravou chvíli, přiléhavě k situaci. Je to něco, co během 30 sekund rozhodne o dalším vývoji situace.

"Když přicházíme, všichni nás posuzují dle našeho vzhledu.
Když odcházíme, všichni nás posuzují dle našeho chování."

 

Dnešní lahůdku v podobě článku o etiketě a budování charismatu si pro vás připravila Jana Demjanová - odbornice na psychologii osobnosti a odívání. Jana je lektorkou firemních přednášek a workshopů zaměřených na dress code, pravidla odívání a jejich hlubší psychologii. Do svých přednášek zařazuje také základní pravidla etikety a budování charismatu. Ta totiž vychází z psychologie osobnosti. Tomuto tématu bude také věnován jeden modul NLC programu pro klíčové ženy ve vedoucích pozicích.

 Neohrabanost a neznalost nás neomlouvá

 

Můžeme mít sebelepší znalosti a skoro nadpřirozené schopnosti ve svém oboru, ale kvůli své neohrabanosti a chybám ve společenském chování či svým nevhodným oděvem již v úvodu odradíme ostatní. Sami si tak zavřeme dveře před příležitostí ukázat, co se v nás opravdu skrývá a být úspěšní v obchodním ale i osobním životě.


Osobní kouzlo snadno a rychle? Kdepak!

 

Z každého člověka nelze udělat oslňujícího Lva salónů a nejlepšího obchodníka ve firmě, ale jednotlivé dovednosti se zlepšit dají. Charismatičtí lidé bývají pozitivně naladěni, netrápí se malichernostmi a drobnými nedokonalostmi a mívají jasné přesvědčení, které se nebojí zřetelně formulovat. Jsou plní nakažlivého tvořivého nadšení. Jsou obdarováni sociálními a emocionálními dovednostmi, které zcela přirozeně denně používají.


Společenské chování – pouze přežitek?

 

Výsledek obrázku pro man opening door for ladyDnes a denně se setkáváme s neslušností nejen na pracovišti. Když se pak stane, že se setkáme s člověkem, který vyzařuje slušnost, pokoru a zná pravidla společenského chování, máme pocit, jako bychom se ocitli v jiném světě. Zdá se tedy, že pravidla etikety jsou pořád důležitá, i když i ta se s dobou samozřejmě mění. Všichni nicméně cítíme, že správné společenské chování nám pomáhá ve vlastním rozvoji a budování těch správných vztahů.
 


Etiketa a naše role

 

Nejen vědomosti, ale hlavně um vědomě využívat to, co o společenském chování víme, z nás může učinit charismatické osobnosti. Základem společenského chování je slušnost a takt a také vědomé využití své role – role ženy a muže. Ano, správně. Ženy a muže. Každá tato role totiž samozřejmě vyžaduje něco jiného.

Bohužel obě role často zaměňujeme a tak se třeba ženy vrhají ke dveřím, aniž by počkaly, až jim muž otevře. A někteří muži se nenaučili pravidlo, že muž zdraví (skoro) vždy jako první. Jsme neohrabaní a zmatení.


Neberme si role!

 

Výsledek obrázku pro man pushes the chair for womanŽeny svou přílišnou emancipací vlastně zbytečně berou roli mužům, kteří se jim pak nezdají dost mužní. Jak by tak mohli? Vždyť přebrali roli žen!

V dnešním světě rychlých byznys obědů mají muži velmi málo příležitostí být galantními gentlemany - méně příležitostí ženám otevřít dveře, odsunout židli u stolu, podržet kabát. Příliš málo příležitosí k praxi!


Pozor na afekt!

 

Stejně jako by se ženy neměly chovat jako alfa samci, muži by měli být zdvořilí přirozeným způsobem. Bez zbytečného afektu a úslužnosti. Bontón je o projevování vzájemné úcty a přátelství, při zachování vlastní sebeúcty. A když se náhodou něco přesně nepovede, vše napraví milý upřímný úsměv. Takže - úsměv, prosím!
 8 kroků budování vlastní magnetičtější osobnosti


1. Uvědomujte si více sebe sama a to, jak jednáte, pracujte na sebeovládání
2. Věnujte se osobnímu růstu - nezakrňte
3. Naučte se řeči těla a vzhledu
4. Rozvíjejte své komunikační dovednosti, zejména pak umění aktivního naslouchání
5. Pracujte na řečnických a prezentačních schopnostech
6. Naučte se vyjednávat a předcházet konfliktům
7. S grácií se pohybujte ve společnosti
8. Buďte empatičtí a tolerantní - najděte porozumění emocím a motivům druhého člověka a pochopte jeho názory

Jde o praxi, která trvá celý život. Každým dnem se můžeme zdokonalit v komunikaci. Nejdůležitější je mít pozitivní přístup k sobě i ke druhým a mít v sobě ukotveny nepsané zákony slušnosti. To je způsob, jak budete vždy budit dobrý dojem.

 


Chcete zjistit více o seminářích Jany Demajnové a co mohou přinést vaší společnosti?Chcete se dozvědět více o NLC programu pro klíčové ženy ve vedoucích pozicích?