Co obnáší takzvané "Dny zdraví"?

Co obnáší takzvané

Dny zdraví jsou oblíbenou formou osvěty v oblasti zdraví firem. Zaměstnanci se díky nim mohou dostat k informacím, které spíše souvisí s jejich osobním životem, než jen pracovním.

Jakožto vzdělávací instituce právě v oblasti zdraví víme, že existuje mnoho možností, jak může společnost zprostředkovat svým zaměstnancům informace či přímo "zážitkové vzdělávání" v této oblasti.
 

Den zdraví

Tak třeba takový jeden den zaměřený na zdraví zaměstnanců. Není to prima? Firmy se většinou pro takovou variantu rozhodnou alespoň 2x do roka - jednou na jaře a jednou na podzim. Má to svou logiku - na jaře i na podzim jsou lidé náchylnější k nemocem. Jaro přináší teplejší období a jarní únavu. A naopak podzim přináší sychravo a podzimní únavu.

Takový den zdraví v sobě pak může zahrnovat aktivity jako:
- krátké přednášky na témata z oblasti výživy, rozvoje myšlení, prevence nemocí, a další,
- speed-konzultace - 30 minutové konzultace pro zaměsntance, které jsou součástí psychohygieny,
- fyzioterapeutický workshop či konzultace,
- lékařské prohlídky - dermatologické, oční, dentální hygienu,
- dovážku čerstvého ovoce,
- čerstvou zeleninovou nebo ovocnou šťávu pro zaměstnance,
- a spoustu dalších aktivit.

Časteji a častěji se setkáváme s tím, že mají firmy zájem o takzvané zážitkové aktivity. Například chtějí přednášku o jídle spojenou s ochutnávkou či vařením. Prostě aby s danou akcí byly spojeny další příjemné zážitky, nejen informace.

 

Dny nebo týdny zdraví

Někdy se firma rozhodne pro rozdělení aktivit do několika dnů až týdnů. Může se tak opět dít třeba na podzim, kdy se celý měsíc věnuje tématu "celostního zdraví člověka". Pak každý týden dostane náboj jednoho tématu - výživa, myšlení, fyziologie, medicína...

Jde o variantu, která je intenzivnější co do délky. Zaměstnanci se tak lépe sžijí s konceptem zdravého životního stylu.
 

Správný koncept

Nelze ale pevně říct, který z těchto konceptů je lepší. Každé společnosti vyhovuje něco jiného a každá v průběhu roku pořádá jiné doprovodné akce, které mohou s well-being programem souviset. Co je ale důležité si uvědomit? Že by mělo jít o koncept. Udělat jednu akci za rok, která nemá koncept a nikam nezapadá, je naprosto zbytečné!

Každá společnost by na takové aktivity měla mít speciální tým lidí, kteří se budou starat o blaho zaměstnanců. Budou vědět, co dělá pravá a levá ruka. Budou angažovaní a půjdou příkladem v pozitivním přístupu k tomuto programu a také ke svému zdraví.
 

Interní PR a doprovodná součást programu

Obojí je nedílnou součástí jakékoliv firemní aktivity směrem k zaměstnancům. Patří sem nejen informovanost vedoucích pracovníků o tom, co se děje ale také například toliko důležité informační plakátky či e-mailové newslettery. Ty lákají zaměstnance na dané aktivity a upřesňují informace - co, kdy, kde a jak se účastnit. Tuto část programu rozhodně nelze podcenit - její správné využití totiž přináší mnohem větší efekt a spokojenost zaměstnanců. My všichni přece chceme mít dostatek informací.
 

Podpora od pojišťoven

Poznámkou na závěr tohoto článku může být upomínka na roli pojišťoven. Některé pojišťovny (například pojišťovna OZP - Oborová zdravotní pojišťovna) poskytují na základě předem dané rámcové smlouvy finančí ale i organizační podporu přesně takovýchto aktivit. Zástupci firem se tedy mohou poměrně rychle u svých pojišťoven dopátrat, zdali a jak by se pojišťovna mohla podílet na zdravotních aktivitách.
 

Slovo závěrem

Benefity jako právě aktivity v oblasti zdraví je potřeba opravdu dobře naplánovat. Jednotlivá plácnutí do vody, která spolu ale nijak nesouvisí, nebudou mít žádný účinek.

Ujasněte si, jaké služby, od koho a v jaké míře byste si pro svou firmu příli. Zjistěte finanční možnosti společnosti na daný rok v dané oblasti. Sežeňte podporu zodpovědných osob a také tým angažovaných zaměstnanců, kteří tyto aktivity podpoří.

Ucelený koncept (vize) na několik let dopředu je nejlepším řešením pro vaši společnost.

 


Článek pro vás napsala Zakladatelka Cloud 9 Institute a poradkyně v osobním rozvoji Markéta Tichá.


Chcete se s Markétou poradit o firemním well-being ve vaší společnosti?
Neváhejte nás kontaktovat na marketa@cloud9insitute.cz nebo na +420 723 857 491.