Well being program ve firmě - má smysl?

Well being program ve firmě - má smysl?

Well-being programy jsou v České republice zatím na svém začátku. Každý, kdo takový program ve firmě zvažuje, si pokládá zcela logické otázky: „Má well-being program smysl?“ „Je vhodný právě pro naši firmu?“. 

Pro odpovědi na tyto otázky nemusíme chodit daleko. Stačí, když se podíváme na vývoj nemocnosti v České republice (1):

- Ve třetím čtvrtletí roku 2015 byla průměrná délka nemoci 42 dní.
- Délka pracovní neschopnosti se za uplynulých 14 let prodloužila průměrným tempem o 4% ročně.


Co stojí za vysokou mírou nemocnosti?

Jsou to zdravotní problémy zaměstnanců, nezdravý životní styl, málo pohybu a náš celkově pohodlný životní styl. Pokud k sobě chceme být upřímní, musíme si říci, že za vysokou mírou nemocnosti stojí i špatná pracovní morálka, nízká míra angažovanosti (tzv. engagementu) a snaha svou pracovní neschopností oddálit řešení něčeho nepříjemného. 

Co tedy s tím?

Světová zdravotnická organizace definovala zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Z této definice jasně vyplývá, že zdraví jako takové neznamená pouze nepřítomnost nemoci. Naopak, jedná se o komplexní pohodu člověka. Abychom se cítili dobře a byli v pohodě po všech výše uvedených stránkách, musíme se také zamyslet nad tím, kde a s kým trávíme nejvíce času. Největší vliv na naše zdraví a na naši pohodu máme nejen my sami, ale i naše rodina, přátelé a také náš zaměstnavatel, to znamená nadřízení i kolegové. Vždyť v zaměstání strávíme během svého života více než 10 let čistého času.

Efektivní Well-being program

Efektivní well-being program, který je součástí HR strategie, se opírá o šest pilířů, jež přispívají k jeho úspěchu bez ohledu na to, jaká je velikost organizace. Tyto pilíře byly definovány na základě průzkumu, kterého se účastnilo 10 společností (např. Johnson & Johnson, Chevron, Biltmore a další). (2)

1. Zapojení managementu
Well-being je součást firemní kultury. Smysl a přínos v něm musí vidět celý management.
2. Včlenění
Well-being by měl být přirozeným rozšířením stávající identity a cílů firmy. Implementovat zcela něco nového, trvá velmi dlouho, a neznamená to vždy úspěch.
3. Rozsah, relevance a kvalita
Well-being program musí být komplexní, poutavý, zajímavý, zábavný, prostě a jednoduše musí být vynikající. Pokud tomu bude jinak, zaměstnanci se ho prostě účastnit nebudou.
4. Dostupnost
Program musí být dostupný pro všechny zaměstnance, ale na druhou stranu nesmí být velmi nákladný pro zaměstnavatele. Cílem je, aby byl program dlouhodobý, a to být nemůže, pokud bude velkým nákladem pro firmu.
5. Partnerství
Aktivní, kontinuální spolupráce s interními i externími partnery, včetně dodavatelů stojí za úspěšným programem, který má přínos jak pro organizaci, tak i pro zaměstnance.
6. Komunikace
Well-being není jen nárazová aktivita, která má snížit nemocnost. Je to signál, jasná zpráva, kterou o sobě vysíláme k našim stávajícím i potencionálním zaměstnancům. Způsob, jak budeme prezentovat náš program, může být klíčový. Důležité je vše komunikovat citlivě, ale zároveň i kreativně.   

Well-being není pouze benefit

Výše uvedená studie ukazuje, že každý jeden investovaný dolar do zlepšení zdraví zaměstnanců přinesl 1,41 dolaru úsporu, což bylo během jednoho roku celkem 6,6 milionu dolarů.

Absence související s nemocí je jedním ze zřejmých faktorů ovlivňujících produktivitu. Méně zřejmý, ale také velmi důležitý, je fakt, že pokud lidé do práce chodí, ale necítí se dobře z důvodu nemoci nebo stresu, ovlivňuje to produktivitu snad ještě více než samotná absence, i když méně viditelně.

Pokud se zaměříme na finanční - nákladovou stránku celé této problematiky, přestaneme se dívat na well-being program jako na benefit pro zaměstnance, ale začneme ho vnímat jako neodmyslitelnou součást HR strategie. Je to nástroj, který nám pomůže ke snížení nákladů, zvýšení produktivity a pracovní morálky. 

Odhlédneme-li od „hard-dolarových“ výnosů, všimneme si pak i méně viditelných, ale neméně důležitých přínosů, jako je posílení firemní kultury, budování hrdosti zaměstnanců na organizaci, ve které pracují, posílení důvěry a oddanosti vůči firmě.

Pokud jsou tedy splněny základní body well-being programu, bude jisto jistě přínosem i pro vaši firmu.


(1): (Zdroj: http://www.cssz.cz)
(2): (Zdroj: https://hbr.org/2010/12/whats-the-hard-return-on-employee-wellness-programs)


 


DSCF0674.jpg

Autorkou článku je Jana Toningerová, personální ředitelka