Jak probíhá první konzultace tradiční čínské medicíny

Jak probíhá první konzultace tradiční čínské medicíny

První konzultace tradiční čínské medicíny (TČM) je poměrně časově náročná. Na co všechno se vás bude praktik ptát a jaká vyšetření bude provádět?

První návštěva u praktika TČM je relativně časově náročná, neboť praktik si musí vytvořit diagnózu, neboli „obraz onemocnění“, a až podle něj navrhne léčbu. Léčba pak může probíhat prostřednictvím akupunktury nebo čínských bylinných směsí, popřípadě obou dohromady.

Zaznamenává se všechno do detailů

Jako první po příchodu klienta by praktik TČM měl zaznamenat jeho vzhled, „vyzařování“, barvu pleti, hlas, čichový vjem a podobně. Z těchto charakteristik sice ještě nestanovuje diagnózu, ale mohou mu pomoci vytvořit si prvotní vjem.
Hned zkraje by se měl zeptat, s jakým hlavním problémem klient přichází. Není to tedy tak, že by si na vše měl praktik TČM přijít sám, jak se to často traduje u „dobrých“ léčitelů.

Poté se bude klienta ptát na spoustu otázek ohledně každé části jeho těla, pocitů, bolestí, pocení, vnímání tepla a chladu, stolice a močení, jídla, u žen podrobně na menstruaci a mnoho jiných, na první pohled někdy i zbytečných otázek.

Měření pulsu a kontrola jazyka

Následně by si měl praktik TČM změřit puls, celkem šestkrát, vždy tři najednou na pravém a pak na levém zápěstí. Zde se neměří jen rychlost (počet pulsů za minutu), ale i síla, rytmus, pravidelnost, hloubka uloženého pulsu a jiné. Zjišťují se údaje jako například prázdnota versus plnost (energie), teplo versus chlad, poměr yinu a yangu, proudění energie v drahách a podobně. Je to poměrně velmi náročná disciplína, kterou se nedá naučit za víkendový seminář, ale až za roky každodenní práce.

Na závěr by se měl praktik podívat na jazyk. To je oproti předchozímu vyšetření spíše orientační, respektive potvrzující vyšetření, ale i toto má svoji hodnotu a důležitost. Zkoumá se zvlášť jazyk (barva, velikost, tvar, pohyby, útvary) a povlak (barva, tloušťka, rozložení, vlhkost). Orientačně se zjistí i stav jednotlivých orgánů.

Obraz onemocnění

Na základě tohoto celkového vyšetření by si měl praktik vytvořit zmiňovaný obraz onemocnění. Tento obraz onemocnění není totožný s diagnózou klasické medicíny, neboť TČM má svoji vlastní, od západní medicíny odlišnou, terminologii.

Řekne-li praktik TČM, že se jedná například o „Nedostatek yangu ledvin“, nemusí to nutně znamenat, že jsou ledviny jako orgán nemocné, ale že celá akupunkturní dráha včetně samotného orgánu není v harmonii. To se navenek může projevovat jako pískání v uších. Naopak při obrazu „Horka (ohně) v žaludku“, by se na gastrologickém vyšetření už měl najít konkrétní problém v žaludku (zánět, vředy a jiné).

Někdy je nalezení obrazu onemocnění relativně snadnou záležitostí. Jindy (a to ve většině případů), když se prolíná několik obrazů onemocnění dohromady, jde o složitou diagnostiku, nad kterou musí praktik ještě přemýšlet i po odchodu klienta.
Stanovení správného obrazu onemocnění je pro další léčbu zásadní. Je však třeba mít na paměti, že TČM není všemohoucí, že má svoje hranice, a že v mnohých případech není zastupitelná se západní medicínou. Přesto je její logika naprosto úchvatná. Na správném obrazu by se u jednoho pacienta měli nezávisle shodnout všichni praktici TČM.

Při každé další návštěvě přirozeně odpadá zdlouhavý dotazník. Otázky se zaměřují pouze na zlepšení (zhoršení) stavu, pulsová diagnostika a diagnostika jazyka se však provádí pokaždé.

Lékařská akupunktura

Lidé se mohou někdy setkat s lékaři, kteří píchají akupunkturu, ale výše popsané vyšetřování neprovádějí. Jde o takzvanou lékařskou akupunkturu, kdy se jehličky píchají podle jakési „kuchařky“ pro jednotlivá onemocnění. S TČM to nemá moc společného, na druhé straně i tímto způsobem se dá vyléčit spousta problémů (například bolesti zad, hlavy a další).

 


_K1B0306.jpgAutor: Ing. Antonín Červený (Odborník na Tradiční čínskou medicínu)

Chcete si domluvit konzultaci? Klikněte zde ->