Medical QiGong - cvičení pro zdraví

Medical QiGong - cvičení pro zdraví

Medical (zdravotní) QiGong je jedním z hlavních odvětví tradiční čínské medicíny (TČM). Stejně jako u akupunktury i zde dochází k uzdravení skrze harmonizaci energie Qi, neboli vitální energie.

Význam slov QiGong

Qi - vzduch, energie
Gong - umění pracovat na sebedisciplíně
QiGong - je umění mysli a těla, které zlepší fyzické a psychické zdraví propojením držení těla, dechových technik a záměru.

 

O jaké cvičení jde?

Je to komplexní systém péče o zdraví, který přistupuje k člověku jako k celku. Cílem zdravotního QiGongu je napravit energetické nerovnováhy a blokády, které si člověk způsobí špatným životním stylem, emocemi, nevhodnou stravou, zraněním apod. Jde o systém „jednoduchého“ cvičení s vizualizací a prociťováním energií, které by měl člověk cvičit každý den, nejlépe ráno. (Slovo „jednoduché“ uvádím do uvozovek, neboť cvičení je na první pohled zdánlivě velmi jednoduché, vyžaduje však hodně času, aby byly cviky provedeny správně.)

Soustavným cvičením se může člověk zbavit různých chronických potíží a bolestí, nehledě na to, že tím stoupá vitalita a každý se pak cítí svěží a dobře naladěný, bez ohledu na věk. Dá se jím posílit i nervová soustava, vyplavit hluboce uložené emoce a stres, působí tedy velmi dobře i na psychiku. Kromě toho cvičení QiGong slouží jako výborná prevence onemocnění.

 

Existují 2 formy cvičení

Medical QiGong má dvě formy: jednu, výše popsanou, může každý člověk cvičit sám poté, co ho vyškolený praktik QiGongu naučí správný postoj, jednotlivé sestavy, meditace a schopnost procítit a manipulovat s energií.

U druhé formy je člověk - pacient „pasivní“, neboť na něm praktik QiGongu provádí tzv. energetický zásah, ovšem podle zásad a diagnostiky TČM. V Číně se takovéto léčení používá v nemocnicích a na klinikách k léčení různých zdravotních potíží.

Existují přesné postupy a systémy léčení Medical QiGong, vždy však jde o bezdotykové působení na člověka. Podle mě a mých zkušeností je tato práce s energiemi velmi podobná (ne-li stejná) jako u jiných známých léčení, které se mohou nazývat mnoha názvy: léčení magnetismem, bioenergetické působení, Reiki, rekonektivní léčení aj., ač by mi to zastánci jednotlivých „směrů“ určitě vyvraceli.
 

Jak využívám QiGong v praxi "léčitele"?

V praxi, kromě vlastní harmonizace, používám vždy QiGong ve spojení s akupunkturou. Velmi se mi osvědčilo, když si pomocí jednoduchých technik a meditací nejdříve před každým klientem „vyčistím“ prostor. Poté, před vlastním napícháním jehel si urovnám (uhladím) jednotlivé tři vrstvy aury klienta, které pak po akupunktuře opět doplním. Mám za to, že léčivá energie prostřednictvím akupunkturních jehel lépe prochází.

Pro úplnost uvádím, že k jednotlivým školám QiGongu patří kromě zdravotního ještě bojový (cvičí mentální, fyzickou sílu, hbitost a vytrvalost) a duchovní (pro duchovní transformaci a osvícení) QiGong.
 Antonin.jpgAutor: Ing. Antonín Červený (Praktik Tradiční čínské medicíny)

Chcete si domluvit osobní konzultaci? Klikněte zde -->