Tradiční čínská medicína (TČM) - 1. část

Tradiční čínská medicína (TČM) - 1. část

TČM se skládá z několika částí, z nichž nejznámější jsou akupunktura, fytoterapie (odvary z čínských bylin), Tui Na masáže (včetně baňkování a požehování moxou) a harmonizační cvičení Qi Gong.

Akupunktura


V našich podmínkách je nejdostupnější a „nejatraktivnější“ akupunktura, což značí zapichování tenkých akupunkturních jehel (nejčastěji o průměru 0,22 mm) do přesně lokalizovaných míst. Název akupunktury je odvozen z latinských slov „acus“ (jehla) a „pungere“ (bodat). Věděli jste, že čínský název je Zhen Jiou?

 

Historie akupunktury

Historie sahá do období několik tisíc let před naším letopočtem. Nejstarší čínské jehly, staré 7000 let, byly vyrobeny z kostí, později se jehly používaly z různých druhů kovů (nejčastěji zlato a stříbro).

První zachovaná písemná práce je stará více než 2 000 let, v níž je detailně popsáno 365 akupunkturních bodů. Ze 3. stol před naším letopočtem pochází práce lékaře Chuan Fu Mi, která dodnes slouží jako klasická učebnice akupunktury. Postupně se jednotlivé akupunkturní body doplňovaly, ale původní učení se nijak nezměnilo, což svědčí o původní dokonalosti celého systému.

Do Evropy se akupunktura dostala v 17. stol. (holandští lékaři), po počátečním nadšení však díky prudkému rozvoji a objevům západní medicíny na počátku 20. stol. zájem o ni opadl. V posledních desetiletí však TČM zažívá v Evropě veliký boom a je jen otázkou krátkého času, kdy bude i v České republice uznána jako jedna z oficiálních léčebných metod.

V některých západních státech a USA tomu již tak je a v kolébce TČM – v Číně – je tradiční metoda zcela rovnocenná dnešní klasické. V naprosté většině čínských nemocnic obě oddělení fungují vedle sebe a navzájem se doplňují.

Chcete si domluvit osobní konzultaci? Klikněte zde --> Mám zájem o TČM konzultaci.

Autor: Ing. Antonín Červený (Odborník na Tradiční čínskou medicínu)