Tradiční čínská medicína (TČM) - 2. část

Tradiční čínská medicína (TČM) - 2. část

Co je to akupunkturní bod? Jaké existují energetické dráhy v těle dle akupunktury? Jaké jsou metody napíchávání?

Akupunkturní body (AB)

Jednotlivé akupunkturní body mají velikost 1-5 mm (vzhled je jakoby trychtýř) a mají vyšší citlivost na tlak, vyšší hladinu metabolických procesů, snížený kožní odpor, vyšší elektrický potenciál a při dotyku „lepí“.

AB jsou buď s celkovým nebo lokálním účinkem. Leží na akupunkturních drahách (orgánových nebo tzv. mimořádných) nebo mimo ně (extra body). Často se využívají i tzv. Ashi body, což jsou body s nejvyšší bolestivostí.

Metody napíchávání jsou tonizační (doplňovací), disperzní (vypouštěcí) nebo bez manipulace. Rozumějme - po vpichu lze s jehličkami opatrně manipulovat - točit po nebo proti směru hodinových ručiček. To určuje, zdali s daného AB energii vypouštíme nebo ji do něj naopak připouštíme.

 

Diagnóza

AB se nenapichují dle „kuchařky“ („při bolestech hlavy použijte tyto body“), ale praktik Tradiční čínské medicíny (TČM) si musí nejprve udělat celkovou diagnostiku klienta a stanovit hlavní obraz (syndrom) klienta. Praktik posléze vybere nejvhodnější body, které celkově zharmonizují organismus daného člověka. Jednotlivé metody vyšetřování jsou:

  • vyšetření pohledem (čichem),

  • dotazováním,

  • pulzovou diagnostikou,

  • vyšetřením jazyka.

Chcete si domluvit osobní konzultaci? Klikněte zde --> Mám zájem o TČM konzultaci.

Stejné se léčí nestejným a nestejné stejným

Diagnóza se musí udělat u každého člověka, neboť celá TČM vychází  z předpokladu, že „stejné se léčí nestejným a nestejné stejným“. V praxi to znamená, že např. migrénu budeme léčit u deseti pacientů pokaždé jinak (kořen jejich potíží může být pokaždé úplně jiný) a naopak když přijde několik lidí s naprosto odlišným onemocněním, jejich léčba bude téměř stejná.

Bylo by ale přeceňováním TČM, kdybychom tvrdili, že touto metodou lze vyléčit úplně všechno. I tato léčba má svoje hranice a svoje omezení, na poli dnešní medicíny však má nezastupitelné místo. Je to hlavně z důvodu, že nepoužívá chemické léky a hlavně že se dívá na člověka jako celistvý systém a nespecializuje se tedy jen na lokální problém. Např. afty v ústech se neřeší jako místní problém, ale jako určitá celková rozlada organismu (např. jako „horkost v žaludku“), to stejné je např. u kožních onemocnění a podobně.

Člověk jako celý systém


Za nejdůležitější přínos TČM však považuji to, že jen nepotlačuje symptomy onemocnění, ale snaží se člověka vyléčit. V neposlední řadě se nedívá na klienta jen jako na fyzické tělo, ale vnímá jej jako celek těla a duše. Moderní terminologií to lze nazvat, že se zabývá i tzv. duševními příčinami nemocí.

Doba trvání léčení akupunkturou (potažmo TČM) může být od několika dní (např. lokální bolesti kloubů) po dobu několika let (např. rozsáhlé kožní nebo zastaralá chronická onemocnění). V případech, kdy nelze zcela vyléčit, může onemocnění zastavit, popř. mírně zlepšit, a i takto zkvalitnit život člověka. 


Autor: Ing. Antonín Červený (Odborník na Tradiční čínskou medicínu)
 

Chcete si domluvit osobní konzultaci? Klikněte zde -->