Vše, co jste chtěli vědět o akupunktuře, ale báli jste se zeptat 2. část

Vše, co jste chtěli vědět o akupunktuře, ale báli jste se zeptat 2. část

Slíbené pokračování otázek a odpovědí o akupunktuře. jak často je třeba chodit na konzultace a jak dlouho každá konzultace trvá? Dá se problém vyřešit pouze akupunkturou, nebo jsou tu i další faktory, které hrají roli? A další...

Akupunktura je jeden ze způsobů TČM, jak harmonizovat tělo a duši, jednotlivé orgány a jejich akupunkturní dráhy a vůbec ovlivňovat celý systém energie (Qi) v těle tak, aby se člověku upravil jeho zdravotní stav.


Jak často je třeba chodit na akupunkturu?

Počet opakování není u každého stejný a ani se nedá předem určit, často záleží na daném obrazu onemocnění. Jsou lidé, kteří zareagují ihned (například při bolestech hlavy nebo akutní bolesti zad), většinou ale platí pravidlo „kolik let trvá daný problém, tolik měsíců trvá, než se vyléčí“. Přirozeně stav by se měl postupně během těchto několika měsíců postupně vylepšovat.

Ideální frekvence akupunktury by měla být zpočátku hodně častá (například i každý den). Postupně se interval návštěv prodlužuje tak, že při zlepšování stavu to může být i jednou za několik týdnů. V praxi při běžném časovém zatížení klienta i terapeuta bývá interval návštěvy 1x za týden.


Jak dlouho trvá jedna konzultace?

Doba trvání zavedení jehel není vždy úplně stejná, ale obecně to bývá 20 až 40 minut (při napichování jen z jedné strany, popřípadě z obou stran - myšleno tak, že klient leží buď jen na zádech nebo na břichu, popípadě z obojí strany).


Probíhá léčba všech pacientů stejně?

Rozhodně neplatí pravidlo, že „stejné“ onemocnění se u každého bude léčit stejným způsobem. Za prvé si musíme uvědomit, že stejný vnější projev onemocnění nebude spadat vždy pod stejný obraz. Například vysoký krevní tlak může mít přibližně 10 různých obrazů (kořenů, příčin onemocnění) a tak se bude jednotlivě léčit pokaždé přes jiné akupunkturní body.

Proto moc nefungují tzv. „kuchařky akupunktury“, kde je popsáno „při vysokém krevním tlaku se použijí takové a takové body“ a podobně. Stejně tak nikdy nebude fungovat „přístrojová“ akupunktura, neboť terapeut při napichování vkládá „na špičku“ jehly myšlenku (informaci) a energii, což je podstatnou složkou veškeré akupunktury, neboť tato není jen o fyzickém dráždění akupunkturního bodu, ale vše je hlavně o „energiích“. Proto by terapeut měl být při aplikaci jehel dokonale soustředěný a prostor ordinace dokonale energeticky „čistý“.


Funguje akupunktura vždy?

Z mého vlastního pozorování bych se odvážil tvrdit, že z deseti lidí na akupunkturu zareaguje přibližně jeden člověk ihned (veškeré problémy takřka zmizí po jedné terapii), u pěti lidí je počet opakování pro daný obraz onemocnění běžný, u tří lidí se akupunktura musí opakovat častěji, než by se to terapeutovi i klientovi líbilo (přesto i zde, pokud člověk vydrží, dochází k úpravě problému) a u jednoho člověka se s problémem nehne, byť se jedná o něco, co by se akupunkturně teoreticky řešit dalo. Zda jde o špatně diagnostikovaný obraz onemocnění nebo se jedná o něco „hlubšího“, záleží.


Co ještě hraje roli v uzdravení člověka, kromě akupunktury samotné?

Kromě fyzického poojevu nemoci je tu také takzvaná duchovní (duševní) příčina onemocnění. Například pokud bude při zmiňovaném vysokém krevním tlaku člověk nadále setrvávat ve stresujícím zaměstnání, tlak se sice může na chvíli upravit, ale po čase se zcela určitě opět zvýší. Stejně tak jsou důležité i postoje daného člověka, jeho chování k okolí (morální vlastnosti), hluboko uložená duševní traumata a v neposlední řadě i strava, stejně jako způsob stravování.


Jaké jsou další metody tradiční čínské medicíny, které se s akupunkturou dají kombinovat?

Některá onemocnění jdou lépe řešit pomocí čínských odvarů, respektive rychlejší úpravy problémů se dosáhne kombinací akupunktury a bylin, popřípadě masážemi nebo energetickým cvičením Qi Gong. Jsou terapeuté, kteří používají akupunkturu jako hlavní zdroj léčby a bylinné směsi jen přidávají, jiní to mají naopak.


Na závěr bych chtěl dodat, že výše popsané zkušenosti vycházejí z mé vlastní praxe a vztahují se pouze k Tradiční čínské medicíně. Existují totiž i jiné systémy, kde se pracuje zcela odlišným způsobem (například s minimálním počtem jehel, krátkou dobou napíchávání a další), ale ty již nepatří do TČM.


1. část článku si můžete přečíst zde.Antonin-(1).jpgAutor: Ing. Antonín Červený (Odborník na Tradiční čínskou medicínu)

Chcete si domluvit konzultaci? Klikněte zde -->