Vyléčíme vás jedním slovem

Vyléčíme vás jedním slovem

Psychosomatika jako obor je velmi delikátní a velmi citlivý obor zabývající se komplexním přístupem k člověku a až poté k chorobě jako takové. Tak si já a někteří z mých kolegů představují psychosomatiku v západním slova smyslu. 

Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď

Poslední dobou se setkávám s internetovými fóry, kde na jednoduchou otázku dostanete jednoduchou odpověď. Příkladem buď třeba pan K., který si na internetovém fóru stěžoval na neustálé bolesti zad v oblasti bederní páteře. Bylo mu porazeno podle psychosomatických knih. Tyto knihy jsou jen velmi teoretické a neslučují se vždy s moderními poznatky psychosomatiky. Na nich založené rady jsou velmi nepřesné a bez hlubší znalosti rodině-sociálního zázemí také velmi mylné.

Pan K. potom přišel na konzultaci i ke mně. Bližším zkoumáním jsem zjistil, že jde o komplexní potíže včetně strukturálních změn na páteři. Má doporučení však zněla naprosto odlišně od doporučení na internetu, což dotyčného velmi zaskočilo a byl zpočátku nedůvěřivý. Nicméně po asi dvou měsících mnou doporučeného jogínského cvičení a změně stravy došlo ke změně a k celkovému zlepšení stavu a zklidnění klienta, včetně urovnání záležitostí v rodině.


Jak psychosomatika opravdu funguje

Jakožto psychosomatický terapeut nemůžete pouze nahlížet na jednotlivé části choroby, ale musíte se dívat na člověka jako celek, a to včetně jeho dalších „nepsychosomatických“ paralel. Pokud se zabýváme pouze chorobou, bývá řešení často nedostatečné a nedosáhne k jádru problému. To se přitom může táhnout už od dětství nebo dokonce i přenosem z předchozích generací nevyřčeným trápením, které se bude předávat dál (Chvála, Trapková). Je pak neskutečně důležité ponořit se do hloubky i šíře choroby, která svou rozsáhlostí nemusí znamenat pouze momentální nepohodu, ale nepohodu „rodinného kmene“.

Přínosem takové terapie je pak rozkrytí nepoznaných tichých tajemství, zamčených pod rouškou nemluvení. Takové choroby jsou nejen těžké na diagnostiku, ale také daleko složitější pro pochopení samotného klienta, který trpí nepohodou, která jej omezuje v životě. Brání se rozkrytí traumat, která nejsou v jeho moci.

Tak tedy nemohoucí navštěvuje lékaře, léčitele a šarlatány, kteří se snaží pomoci. Není výjimkou, že takovou cestou k uzdravovaní stráví léta a léta. Ale i to je součástí jeho cesty k pochopení sama sebe.


Závěrem


Vše je o vztazích. Je důležité podotknout, že samotné trápení způsobené chorobou, je obrazem, který napovídá, jaký má klient vztah k sobě, respektive jaký vztah k sobě mu byl předán. Každý se v životě učíme vztahům - hlavně tedy jako malé děti. Nejbližší vztahy máme většinou s rodiči. Nemilující a nerespektující rodič, nemá sílu předat víc lásky, než byl sám naučen dávat. A je jen na nás, jaký vztah převezmeme a zdali jej budeme předávat i pro další generaci námi vychovávané. A jak jste na tom vy? Máte sami sebe dost rádi?

Hodně lásky k sobě a bližním přeje MUDr. Dušan Zhoř


_K1B0523.jpg

Autor: MUDr. Dušan Zhoř (Praktický lékař, diagnostik psychosomatiky)
Chcete si domluvit konzultaci? Klikněte zde -->