Angažovanost zaměstnanců - jak na ni?

Angažovanost zaměstnanců - jak na ni?

Agentura Gallup uvedla v jednom ze svých mnoha průzkumů zajímavá data ohledně angažovanosti zaměstnanců. Pojďme se na ně ve zkratce podívat.

Ne vždy bychom měli brát vše doslova. A tak také neexistuje stav, kdy by se všechny společnosti vybrané země potýkaly s tím, co agentura Gallup uvádí. Někdy je ale dobré se na data podívat, malinko si něco ujasnit a uvědomit si, v jaké vlastně že pracujeme společnosti.
 

Co je to angažovanost?


Angažovanost je velmi široký pojem. Nejde pouze o jednu vlastnost či druh chování člověka, jde o soubor těchto veličin. Za synonymum pro angažovanost bychom mohli považovat sousloví "aktivně se účastnit". Angažovaný zaměstnanec má tedy zájem o děj ve své společnosti, je motivovaný, disciplinovaný, vytváří nové hodnoty, je pro společnost přínosem a společnost si jej za to váží.
 

Světová data


Celosvětový průměr angažovaných zaměstnanců ve společnostech je 13%. Toto číslo ale musíme brát s rezervou právě proto, že jde o celosvětový průměr. Je tedy pravděpodobné, že se čísla jednotlivých zemí budou výrazně lišit? Ano, je to tak. Průměr v USA je dle průzkumu 30%, narozdíl od průměru v České republice, kde je angažovaných zaměstnanců pouze 8%. Ano, čtete dobře - pouze 8%! A u tohoto čísla nekončíme.
 

Jaké druhy zaměstnanců máme


Zaměstnance můžeme pak rozdělit do 3 skupin:
1) angažovaní,
2) neangažovaní,
3) aktivně neangažovaní.

Přetože by si všechny společnosti přály mít nejpočetnější skupinu č. 1, ve většině společností tomu tak bohužel není. Neangažovaní a aktivně neangažovaní zaměstnanci mají převahu. Jaký je mezi jednotlivými skupinami rozdíl? Neangažovaní zaměstnanci jsou právě ti letargičtí a pasivní. Ti, kteří si přijdou odsedět čas v práci, ale nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu. To, na čem jim záleží, je teplé místo, pocit jistoty a pravidelná mzda.

Na rozdíl od toho skupina aktivně neangažovaných k celé věci přidává právě tu svou aktivitu. Ve své neangažovanosti jsou velmi aktivní - aktivně mluví negativně o svém zaměstnavateli, rádi se o svůj názor na vše "špatné" podělí, ve všem vidí problém ne výzvu a kdyby neměli strach a nedostatek odvahy udělat změnu, zítra už by byli zaměstnaní jinde.

 

Co říkají čísla?


Víte, kolik zaměstnanců je v České republice neangažovaných nebo dokonce aktivně neangažovaných? Neangažovaných zaměstnanců je 62%. Zbytek - tedy 30% připadá na aktivně neangažované. Pokud se tedy podíváme na procenta z hlediska čísel, ve 100 zaměstnancích nalezneme v průměru 8 angažovaných, 62 neangažovaných a 30 aktivně neangažovaných.

Vidíme tedy přesilu. Jasnou přesilu "negativních" zaměstnanců. Těch, kteří nepřispívají žádnou přidanou hodnotou a nebo dokonce ničí společnost zevnitř. Na jednoho angažovaného zaměstnance nám tak připadá celá četa těch, kteří mu jeho práci budou kazit nebo mu v ní alespoň nepomohou - v průměru asi 11 kazičů.

 

Co s tím můžeme dělat?


Existují 2 cesty, jak zvýšit angažovanost zaměstnanců. Jedna je z hlediska zaměstnavatele a druhá je z hlediska nás všech - jedinců v menších či větších společnostech, kteří se mohou sami angažovat.

Pohled z hlediska zaměstnavatele:
1) Silní vedoucí pracovníci - vše ve společnosti začíná nahoře. Je-li hlava nemocná, zbytek těla s tím bude jen těžko bojovat. Proto vždy záleží na vedoucích pracovnících a na tom, zdali mají předpoklady být dobrými lídry.
2) Dodržování slibů - bohužel slibování už se u některých zdá skoro jako životní strategie. Nemůžeme-li zajistit, že se sliby dodrží, raději neslibujme.
3) Správné zaměstnanecké benefity - Chci-li dát zaměstnancům nějaké benefity, je lepší si zjistit, jaké benefity by se jim líbily. Nežádoucí benefity se mohou stát trnem v oku větším než benefity žádné.
4) Osobní rozvoj a růst - Přestože jsme od přírody spíše líní, prahneme po vzdělání a rozvoji. Neumožňuje-li společnost rozvoj a růst, zaměstnanci dříve či později půjdou tam, kde jim to umožní.
5) Podpora produktivity - Chci-li po zaměstnancích, aby pracovali, musím jim dopřát pořádnou techniku a zázemí. Není nic horšího než nefunkční software či hardware a nebo nevyčištěná klimatizace.

Pohled z hlediska nás všech:

1) Myslete a jednejte pozitivně - existuje spousta nástrojů, technik a metod k docílení pozitivního myšlení. Stačí se jen rozkoukat a některou si vybrat.
2) Buďte nadšení z detailů – i cesta může být cíl. Nečekejte až na konečný výsledek.
3) Vyhledávejte a spojujte se s lidmi podobně smýšlejícími.
4) Mějte zájem o druhé –neuzavírejte se, nestraňte se společnosti.
5) 
Začínejte od „Proč“ – proč děláme, co děláme. Ptejte se, veďte dialog a nebojte se zavádět změny ve strategii, počínaje nejvyšší úrovní managementu.
6) Pracujte na sobě a svém osobním rozvoji – změna přichází zevnitř ne zvenčí.

Angažovanost je zodpovědností každého z nás. Je to jako v životě - nejste-li angažovaní ve svém vlastním životě, jaká je šance, že jej prožijete a ne jen přežijete?


Autorka: Markéta Tichá, MSc. - Učitel a poradce v pozitivním myšlení

Zaujal vás tento článek? Chcete se dozvědět více o tom, co můžeme udělat pro vaši firmu? Objednejte si s námi osobní schůzku --> objednat osobní schůzku.

Zdroje:
Název studie: State of the Global Workplace, autor: Gallup
Odkaz: http://www.gallup.com/services/176735/state-global-workplace.aspx

Název studie: Five Ways to Improve Employee Engagement Now, autor: Gallup
Odkaz: http://www.gallup.com/businessjournal/166667/five-ways-improve-employee-engagement.aspx

Název studie: MakingEmployeeEngagementHappen: Best PracticesfromBest Employers, autor: AonHewitt
Odkaz: http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2012_Making_Employee_Engagement_Happen_Best_Practices_from_Best_Employers_white_paper.pdf