Smaragd jménem Kooperativa

Smaragd jménem Kooperativa
Někdo začíná a někdo je už na cestě. Na cestě už je i společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, která pro své zaměstnance pořádá nejen zajímavé semináře, ale hlavně chce pořádat akce, které jsou pro zaměstnance inspirativní.

Když jsem poprvé přišla na schůzku do Kooperativy, byla jsem uchvácena. Nejen tím, jak vypadá ona budova "Main Point Karlin", která je jednou z deseti evropských budov s LEED Platinum certifikátem „Zelené budovy“.

Hlavním bodem mého uchvácení byla akční, velmi příjemná a inteligentní žena Michaela Vágnerová, jež byla mou hostitelkou a jež pracuje v odboru vzdělávání Personálního úseku na pozici metodik specialista.

Její nesmírný přehled v mnoha oblastech mi až bral dech. Říkala jsem si, kde se asi vzalo tolik inspirace a akčnosti. Netrvalo dlouho a odpověď alespoň na některé své otázky jsem dostala - Michaela Vágnerová je hlavní organizátorkou inspirativních besed s osobnostmi, které Kooperativa pro své zaměstnance pořádá.

A právě o těchto inspirativních přednáškách, kterých se jako hosté zúčastnily i naše odbornice Karla Večeřová a Jana Demjanová, jsem se rozhodla přinést více informací i vám - našim čtenářům.Markéta Tichá: Vím, že se orientujete na spokojenost a zdraví zaměstnanců. Kdy tyto aktivity ve vaší společnosti začaly?
Michaela Vágnerová: Vedení Kooperativy si je dobře vědomo, že spokojenost a zdraví zaměstnanců je nutným předpokladem pro dlouhodobé úspěšné fungování každé společnosti, a proto péče o ně je neodmyslitelnou součástí firemní kultury od samého založení naší společnosti. V Personálním úseku sledujeme trendy v této oblasti a děláme vše pro to, abychom i zde byli na špici.


Otázka: Jaké aktivity v rámci oblasti zdravého životního stylu a třeba i myšlení pořádáte?
Michaela Vágnerová: Vedle vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj osobnosti a kurzů na téma work-life balance, pořádáme pro naše zaměstnance pravidelná diskusní setkávání s osobnostmi, které dosáhly ve svém oboru mimořádných úspěchů a mají chuť se o své postoje a názory s námi podělit. Jde o lidi z různých oborů, například lékařství, kultury, sportu.


Markéta Tichá: Jak tento koncept vznikl?
Michaela Vágnerová: Tento koncept vznikl v roce 2012, kdy jsme se přestěhovali do naší nové budovy. Naše centrála má velkou část pracovních míst v takzvaném open space. Pro většinu zaměstnanců to byla velká změna, neboť do té doby pracovali ponejvíce ve starších budovách, kde sdíleli kancelář jen s minimem kolegů. Přemýšleli jsme nad tím, jak lidem tento přechod zpříjemnit. A protože je v budově i kongresový sál s kapacitou 100 míst, napadlo nás pořádat akce, které přímo s jejich prací nesouvisejí, ale mohou je obohatit a vytrhnout je z každodenního pracovního stereotypu.


Markéta Tichá: Jaká témata či osobnosti se v rámci této aktivity objevila na programu?
Michaela Vágnerová: Témat a přednášejících byla celá řada. Například Eliška Hašková Coolidge nás nechala nahlédnout do umění a managementu společenského chování, Jaroslav Dušek ve svém vystoupení na téma Čtyři dohody nás nejen pobavil, ale donutil i k zamyšlení nad sebou samými, MUDr. Pavel Pafko, DrSc. otevřel kontroverzní téma eutanázie, prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. hovořil na téma životní rovnováhy očima psychiatra. Zavítal k nám také Armádní generál Ing. Petr Pavel, M.A. s tématem „Jak český voják do NATO přišel, paralely velení armády a vedení společnosti“. Na závěr chci ještě uvést setkání na téma psychologie odívání, kterým nás provedla Jana Demjanová, a velmi zajímavé povídání o zdravé výživě s Mgr. Karlou Večeřovou. Markéta Tichá: Jak vybíráte osobnosti na přednášky?
Michaela Vágnerová: Výběr osobností je záležitostí poměrně široké diskuse nejen v rámci Personálního úseku, ale celého vedení společnosti. Vždy bereme v úvahu aktuální potřeby firmy a dění u nás v zemi i ve světě. Máme tak jistotu, že se trefíme do vkusu posluchačů. Důkazem toho, že jde o správný postup, je vždy „vyprodaný“ kongresový sál. Samozřejmě někdy musíme naše představy korigovat v souvislosti s velkým pracovním vytížením osobností, které chceme pozvat.


Markéta Tichá: Kdo z hostů, s nimiž jste se měla možnost potkat v roli moderátorky, Vás zaujal?
Michaela Vágnerová: Musím říct, že každé setkání s našimi hosty je pro mě silný a výjimečný zážitek. Ráda vzpomínám na našeho nejúspěšnějšího cyklistu paralympijské historie pana Jiřího Ježka, který je živoucím důkazem toho, čeho je schopen dosáhnout člověk, k němuž nebyl osud vždy příznivě nakloněn, když mu nechybí vytrvalost a houževnatost. Ostatně to má pan Ježek společné i s další sportovní legendou, kterou jsem měla možnost poznat zblízka, a to žokejem, chovatelem koní a trenérem v jedné osobě, Josefem Váňou. A abych nemluvila jen o sportovcích. Určitě nezapomenu na diskusi s naším předním onkologem profesorem MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc., dr. h. c., dále na paní MUDr. Jarmilu Klímovou, která se s tématem psychosomatiky snažila poukázat na to, že všechno souvisí se vším, či na poutavé vyprávění filmového režiséra a producenta Václava Marhoula nejen o vlastenectví.

Markéta Tichá: Jsou tyto přednášky pro všechny nebo jen pro určitou skupinu zaměstnanců?
Michaela Vágnerová: Na tyto přednášky mohou přijít všichni zájemci z řad zaměstnanců nejen Kooperativy, ale také České podnikatelské pojišťovny, Pojišťovny České spořitelny, zajišťovny VIG Re a společnosti Global Expert. Mnohdy počet zájemců převyšuje kapacitní možnosti sálu, a tak i zde platí pravidlo „kdo se dřív přihlásí, ten bere místo".

Markéta Tichá: Jaký máte na tuto aktivitu ohlas od zaměstnanců?
Michaela Vágnerová: S radostí mohu konstatovat, že reakce jsou velmi pozitivní. Je to patrné i z toho, že účast většinou není jen pasivní, ale že se lidé zapojují do diskusí, které jsou obvykle součástí těchto setkání. To mě velmi naplňuje, protože vidím, že to má smysl a že se nám daří přicházet s tématy, která jsou zajímavá.

Markéta Tichá: Pokud by někdo další chtěl něco podobného pořádat pro své zaměstnance, co byste mu doporučila ze své zkušenosti jako best practice?
Michaela Vágnerová: Naše malá země disponuje celou řadou výjimečných osobností. Podstatné je nebát se přinášet témata, podněty a inspiraci i z jiných oborů, které zdánlivě nesouvisejí se zaměřením firmy. Jsem si jistá, že zaměstnanci ocení, když jim jejich firma umožní setkání s lidmi, kteří mají co sdělit a s nimiž by se jen těžko setkali osobně.
 


Poznámka: Pro ty zaměstnance, kteří se na besedu z jakýchkoliv důvodů nedostali, vychází článek o dané osobnosti v interním časopisu Smaragd. Některé články přinášíme jako inspiraci i vám.

05/2015 - "Legenda českého dostihového sportu", Josef Váňa
03/2016 - "Psychologie odívání, aneb co o nás říká náš styl", Jana Demjanová
04/2016 - "Co je psychosomatika a jak vlastně funguje?“, MUDr. Jarmila Klímová
05/2016 - "Zdravá výživa, aneb co víme o nutriční gramotnosti?", Mgr. Karla Večeřová
 


Chcete si s námi nezávazně popovídat o možnosti aktivit ve vaší společnosti? Podívejte se na náš aktuální katalog a spojte se s Markétou Tichou na emailu marketa@cloud9institute.cz nebo na telefonu +420 723 857 491.