Jak to dělají druzí, aneb zdraví v PPG Industries

Jak to dělají druzí, aneb zdraví v PPG Industries
PPG Industries zaměstnává celosvětově na 47000 zaměstnanců. 350 jich sídlí v Brně - v centru sdílených služeb. Jak je o ně postaráno v oblasti zdraví?

PPG Industries je předním celosvětovým výrobcem a dodavatelem barev, nátěrů, chemických a optických produktů, obalových materiálů, skla a skleněných vláken.V České republice má PPG několikeré zastoupení - kanceláře v Praze, výrobní závod v Břasích, distribuční centra v Jirnech a Brně, centrum sdílených služeb (SSC) v Brně, obchodní síť s nátěrovými barvami (cca 60 Domů barev). Centrum sdílených služeb v Brně zaštiťuje služby v oblasti financí, HR, IT a další.

Jak se o své zaměstnance společnost PPG stará a co jim v rámci benefitů v oblasti zdraví poskytuje se zakladatelka Cloud 9 Institute Markéta Tichá ptala Stanislavy Fadrné - vedoucí SSC Wellness programu a týmu.Otázka: Kdy začala orientace společnosti na zdraví a pohodu zaměstnanců?
Stanislava Fadrná: Globálně již mnohem dříve, v Centru sdílených služeb v Brně jsme začali někdy kolem roku 2009.

Otázka: Jak to všechno začalo? Přišla s návrhem na program o zdraví zaměstnanců "matka" společnosti a nebo jste sami vycítili potřebu? Proč jste se začali zajímat o zdraví zaměstnanců?
Stanislava Fadrná:
Vize péče o zdraví zaměstnanců je globální. Celosvětově organizuje PPG Industries každý květen/červen takzvaný "Wellness week", neboli Wellness týden. My jsme se v roce 2014 rozhodli tento týden prodloužit na celý měsíc a v roce 2015 jsme program prodloužili na celý rok - tedy "Wellness Year". Péče o zdraví a zdravější životní styl našich zaměstnanců se tak dostala do našeho každodenního fungování.

Otázka: Měli jste podporu vedení společnosti?
Stanislava Fadrná: Ano, podporu jsme měli a stále máme. Naše "Site managerka" si wellness programu velmi cení a máme v ní velikou oporu. Na letošní rok se nám s její pomocí dokonce podařilo vyjednat o něco vyšší rozpočet na tyto aktivity, než jak tomu doposud bylo. A to je velký úspěch.

Otázka: Jaké jsou základní pilíře, na které se orientujete globálně?
Stanislava Fadrná:
Pilířů je několik. Naší misí je podporovat bezpečné pracovní prostředí, neustále živit kulturu zdraví a zdravého životního stylu a také podporovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Toho se snažíme docílit hlavně zajímavými aktivitami, projekty a články právě v oblasti zdraví.
  
Otázka: S čím jste začali? Jaké služby jste na začátku zvolili?
Stanislava Fadrná: Ze začátku jsme zvolili například aktivity jako masáže, společné vyjížďky na kolech a bruslích. Uspořádali jsme také takzvaný "Outdoor Day" - sportovní odpoledne mimo kancelář.

Otázka: Jde dnes teda již o ucelený program? Kdo vše organizuje?
Stanislava Fadrná: Každý rok se nabalily další a další aktivity a vznikl tak docela nabitý program. To by ale nebylo možné bez zapálenosti a nápaditosti kolegyň a kolegů z takzvaného Wellness týmu, kteří se každý rok snaží udělat s dostupnými prostředky to nejlepší, co je v jejich silách. Tento tým funguje naprosto dobrovolně a já jsem ráda, že i když nás kvůli přirozené fluktuaci v roce 2015 zbylo jen pár, podařilo se nám s managerkou naší pobočky namotivovat nové kolegyně a kolegy, kteří se k nám do týmu přidali.

Otázka: Co máte letos v plánu?
Stanislava Fadrná: I letos je toho spousta. V zimě jsme například zařídili jednodenní lyžařský zájezd do Alp. Společnost zaplatila dopravu autobusem a zaměstnanci si hradili lyžařskou permanentku. Pravidelně k nám dochází masér, na jehož služby si zaměstnanci také částečně přispívají. Dříve jsme masáže hradili úplně z našich zdrojů, ale stávalo se, že se zaměstnanci na domluvený termín nedostavili. I my jsme si tak ověřili starou známou věc, že toho, co lidé mají zadarmo, si mnohdy dost neváží. Uspořádáme 2 - 3 sportovní dny plné aktivit, které mnohdy zastanou cvičitelé z řad našich zaměstnanců (Pilates, funkční trénink, Kung-Fu, Swing a podobně).

Otázka: Vypadá to opravdu na nabitý program. Máte v plánu i osvětu v oblasti myšlení a zdravé stravy?
Stanislava Fadrná:
Ano, určitě. Chystáme zdravé snídaně, chceme navázat na minuloroční přednášky z oblasti well-being a první pomoci. Ale také třeba kreativní workshopy (malováni na sklo, výroba kosmetiky, výroba smoothies a další). Budeme pokračovat v Týdnu chození po schodech! Za vyšlápnutí schodiště dostanou zaměstnanci ovoce nebo müsli tyčinky.

Otázka: To jsou všechno velmi zajímavé aktivity. Jaké doprovodné metody využíváte při interním PR? 
Stanislava Fadrná: Posíláme pravidelné newslettery, máme nástěnku s informacemi a o našich aktivitách informujeme zaměstnance také na jejich týmových schůzkách. Nejlepší reklamou je ale entusiasmus a zapálení jak organizačního týmu 
tak zaměstanců, kteří některé workshopy a přednášky vedou. Bez něj by žádné interní PR nemělo úspěch.


Otázka: Jak si na aktivity zvykli zaměstnanci? Jakou máte odezvu?
Stanislava Fadrná: Myslím, že wellness program jako takový má velký úspěch. Noví zaměstnanci jej berou už jako samozřejmost - neznají jeho historii. Jsou lidé, kteří na aktivity nechodí vůbec a jsou takoví, kteří jdou na všechny. Lidé jsou různí a nikdy se nezavděčíte všem. Mě ale vždy potěší, když slyším, jak se lidem aktivita líbila a že nám děkují za její uspořádání a za to, co pro ně děláme.

Otázka: Jak tyto aktivity financujete?
Stanislava Fadrná: U každé aktivity prostě přemýšlím, kdo je cílovou skupinou, pro kolik lidí aktivita bude a kolik nás to bude stát. Také samozřejmě, co má aktivita lidem přinést. Vše financujeme z lokálního rozpočtu. Využíváme ale spoustu interních zdrojů - lektorů a také bezplatně dostupných služeb, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění - například prohlídka zraku či měření cholesterolu.

Otázka: D
oporučila byste závěrem něco společnostem, které se také chtějí zabývat well-being svých zaměstnanců?
Stanislava Fadrná: Doporučení je spousta. Důležité je myslet také na muže a na cizince, kterých máme i v našich týmech hodně. Také zdali chcete, aby aktivity probíhaly mimo pracovní dobu. Veškeré naše aktivity naopak totiž spadají do pracovní doby - tak se třeba snažíme, aby workshopy či přednášky netrvaly déle než 1,5 hod.
Každá společnost si ale nakonec určuje své aktivity a jejich podmínky dle znalostí svých zaměstnanců - tato znalost je pak v procesu zavádění a udržení well-being programu nejdůležitější. Aby se pak nestalo, že aktivity nebude nikdo využívat, protože jste vybrali takové, které nikoho nezaujaly.

 


Rozhovor připravila Markéta Tichá - Zakladatelka Cloud 9 Institute ve spolupráci se zástupkyní společnosti PPG Industries - Stanislavou Fadrnou (Community Engagement Specialist a ve volném čase vedoucí Wellness týmu).