Sanmina, aneb zdraví v technologické společnosti

Sanmina, aneb zdraví v technologické společnosti
Sanmina-SCI je přední technologická společnost poskytující svým zákazníkům komplexní řešení v oblasti designu, výroby, testování, servisu a logistických potřeb.

V Brně se Sanmina zabývá opravami přístrojů v rámci záručního a pozáručního servisu. Pracuje zde přes 500 zaměstnanců, kteří měsíčně opraví až 50 tisíc přístrojů. 80% zaměstnanců se přímo zabývá opravami.

Jak o zdraví svých zaměstnanců společnost pečuje, si povídala zakladatelka Cloud 9 Institute Markéta Tichá s HR manažerkou společnosti Sanmina Janou Toningerovou.Otázka: Kdy začala orientace společnosti na zdraví a pohodu zaměstnanců?
Jana Toningerová: 
Těžko říct, od kdy přesně jsme se začali více orientovat na zdraví a pohodu zaměstnanců. Vždy jsme pro zdraví a pohodu zaměstnanců něco dělali, ale v loňském roce jsme tomu dali ucelenou podobu v celoročním programu.

Otázka: Jak to všechno začalo? Přišla s návrhem na program o zdraví zaměstnanců "matka" společnosti a nebo jste sami vycítili potřebu? Proč jste se začali zajímat o zdraví zaměstnanců?
Jana Toningerová: 
Čísla mluví jasně. Průměrná délka pracovních neschopností se v České republice prodlužuje a pravděpodobně, pokud nedojde k nějaké úpravě legislativy, bude tento negativní trend přetrvávat. Čím dál častěji se ve statistikách objevují psychické problémy, což je téma nové, které se dřív v takové míře neobjevovalo. Nemocnost, potažmo nemoc zaměstnanců, je něco, co firmu stojí zbytečné náklady.

Pracovní výkon přímo ovlivňuje i psychická ne/pohoda zaměstnanců. Zavádění různých well-being programů je v dnešní době populární, ale myslím, že z hlediska firemních financí si musíme být schopni spočítat, co nám to přinese a kolik nás to stojí. Pokud se nám díky well-being programu podaří snížit nemocnost, je to z mého pohledu nejen velký úspěch, ale také velká úspora.

Otázka: A vám se díky well-being programu podařila snížit nemocnost?
Jana Toningerová: Zatím bohužel nějak výrazně ne. Je to běh na dlouhou trať, ale je to jedním z našich cílů, na kterém soustavně pracujeme.


Otázka: Měli jste podporu vedení společnosti?
Jana Toningerová: 
Ano, měli, a musím říct, že velmi silnou. Bez podpory vedení by nebylo možné takový program realizovat.

Otázka: S čím jste začali? Jaké služby jste na začátku zvolili?
Jana Toningerová: 
Všechno začíná a zároveň i končí v hlavě. Rozhodli jsme se proto začít se semináři na pozitivní myšlení a práce se stresem. Následovaly pak semináře na téma zdravé výživy a poslední byl seminář o psychosomatice.

Otázka: Jde dnes teda již o ucelený program? Jak se program vyvinul?
Jana Toningerová: 
U nás se jednalo o roční ucelený program s názvem „Ve zdravém těle zdravý duch“. Začali jsme sérií seminářů, řekněme takovou „teoretickou průpravou“, a pak jsme pokračovali zcela prakticky. Odstartovali jsme roční celofiremní soutěž o největší množství najetých či nachozených kilometrů. V březnu jsme zorganizovali turistický pěší výlet, který měl obrovský úspěch. V květnu jsme pokračovali zapojením se do projektu „Do práce na kole“, jehož cílem je povzbudit zaměstnance v tom, aby dali přednost kolu před vlastním vozem nebo prostředkem městské hromadné dopravy při cestě z a do práce.

Nesmím zapomenout ani na podporu zaměstnanců v různých týmových soutěžích, jako jsou například štafetové běhy. V období chřipek zaměstnance „dopujeme“ dávkami vitamínů tak, že jim rozdáváme ovoce. Jako vánoční dárek dostali všichni zaměstnanci kartu MultiSport, díky které mohli všichni navštěvovat po dobu celého měsíce každý den nějaké sportovní či wellness zařízení. Tento dárek měl obrovský úspěch, proto jsme se rozhodli jej zavést jako benefit pro všechny zaměstnance. Celý náš zdravý rok jsme uzavřeli vánočním večírkem, který byl jak jinak než ve sportovním duchu se zdravým rautem.

Otázka: Jaké komunikační kanály využíváte při interním PR?

Jana Toningerová: Našimi hlavními komunikačními kanály jsou intranet a nástěnky. Na intranet dáváme veškeré informace, aby byly dostupné i zaměstancům, kteří třeba pracují částečně z domova. Na nástěnce pak najdete papírovou podobu těchto informací. Samozřejmě je naší snahou, aby se informace dostaly úplně ke všem zaměstnancům.

Otázka: Jak si na aktivity zvykli zaměstnanci? Jakou máte odezvu?
Jana Toningerová:
Podpora sportovních aktivit našich zaměstnanců je již tradicí. Myslím si, že máme poměrně silnou základnu sportovců a aktivních zaměstnanců bez ohledu na věk a pohlaví. Z počátku jsem se obávala, aby třeba karta MultiSport byla pro zaměstnance zajímavá a měli o ni zájem, ale byla jsem velmi mile překvapená, když jsem slyšela, jak se z některých zaměstnanců díky ní stali sporťáci, co chodí cvičit klidně i každý den.


Otázka: Financujete program z jiných prostředků než jen firemních (např. pojišťovny)?
Jana Toningerová: Program jsme financovali z vlastních prostředků, protože možnosti financovat náš program z jiných zdrojů jsme neznali. Nicméně je to určitě zajímavá myšlenka do budoucna.


Otázka: Jak hodnotíte finanční nákladnost well-being programů?
Jana Toningerová: Nemyslím si, že by byly víc nákladné, než jiné benefity pro zaměstnance. Každá společnost má svoji strategii, podle které se rozhoduje, do čeho bude investovat. My jsme se rozhodli investovat do zdraví našich zaměstnanců a náklady na well-being program jsou pro nás v rámci strategie přijatelné.

Co bych ale ráda zmínila, je to, že spousta aktivit v rámci well-being programu se dá udělat jen za minimální nebo úplně nulové náklady. Například celofiremní soutěž v největším počtu najetých, uběhnutých nebo nachozených kilometrů nás nestála nic a přitom měla dopad na velkou skupinu zaměstnanců.

Otázka: Doporučila byste závěrem něco společnostem, které se také chtějí zabývat well-being svých zaměstnanců?
Jana Toningerová: Hlavně s něčím začněte! Když se do ničeho nepustíte, nikdy nezjistíte, o co vlastně zaměstnanci mají zájem. Doporučila bych nepodceňovat komunikaci. Většinou je standardní novou aktivitu s velkou pompou odstartovat, ale podceňovaná, možná i opomíjená, je další komunikace v průběhu. Přitom právě díky ní můžete udržet zájem zaměstnanců a třeba i rozšířit počty těch, kteří se do aktivity zapojí.


Rozhovor připravila Markéta Tichá - Zakladatelka Cloud 9 Institute ve spolupráci s HR manažerkou společnosti Sanmina_SCI Janou Toningerovou.