Úskalí firemních wellness a well-being programů

Úskalí firemních wellness a well-being programů

Každý benefitní program, talent management a nebo prostě vzdělávací koncept má svá úskalí. Ne všechno funguje pro všechny. Někdy firma sama udělá přešlap. Někdy zaměstnanci ani neví, co všechno mají k dispozici. Někdy prostě chybí zájem o cokoliv zajímavého, nového a nekonvenčního.

Co obnáší wellness nebo well-being koncept


Ať už tento koncept nazveme jakkoliv, jde o vnitřní a vnější (celkovou) spokojenost člověka. Většina společností nabízí svým zaměstnancům levný vstup do fitcentra, poukazy na masáže nebo třeba jiná sportovní vyžití. Je jen málo společností, které svým zaměstnancům dávají k dispozici aktivity v duševním rozvoji či v rozvoji mysli - například terapie, koučování, semináře z oblasti technik odbourání stresu nebo třeba i výživy spojené s emocemi. A opravdu jen malé procento společností dokáže zavést takový benefitní program, který má koncept zahrnující všechny tři pilíře - mysl, duši a tělo.
 

Jaká jsou úskalí


Nejčastějším kamenem úrazu by se často mohlo stát nedostatečné interní PR před takovou akcí. Pokud ani vedoucí pracovníci neví, co se bude dít, nemohou cokoliv doporučovat svým zaměstnancům. Zároveň pokud sami vedoucí zaměstnanci nejsou ve společnosti spokojeni, nemají potřebu cokoliv doporučovat.

Proto je důležité, než firma uvede jakékoliv vzdělávání nebo wellness program, aby si jím prošli vedoucí pracovníci. Stejně tak je to u well-being programu, který nabízí Cloud 9 Institute. Je-li ve firmě negativním aspektem nízká úroveň komunikace, míra angažovanosti zaměstnanců, pracovní prostředí a atmosféra a třeba styl vedení lidí, pak šanci na úspěch nemá žádný byť sebelépe míněný benefit v podobě well-being seminářů či programu.

 

Co říká agentura Gallup


Gallup měří well-being (celkovou spokojenost) v 5 aspektech - smysl v životě (poslání), sociální, finanční a fyzická spokojenost a život v komunitě.
Po průzkumu v USA zjistila agentura Gallup následující: přes 85% firem nabízí wellness program, z toho pouze 60% zaměstnanců vůbec ví, že jejich zaměstnavatel něco takového nabízí a z těchto se pouze 40% zaměstnanců programu účastní. Z toho vyplývá, že pokud vaše společnost poskytuje wellness nebo well-being program, pouze jedna pětina vašich zaměstnanců se takového programu účastní. A to je škoda ne?

 

Společnost by se měla zaměřit na tyto otázky


1) Kultura - podporuje firemní kultura wellness iniciativy? Poskytuje nám naše společnost vůbec možnost se účastnit ranní jógy, kterou nabízí v programu?
2) Vedoucí pracovníci - podporují všichni naši vedoucí pracovníci well-being iniciativy? Chovají se tak, jak doporučuje náš program?
3) Manažeři - jsou všichni manažeři úspěšní v angažování svých týmů? Pomáhají svým týmům nastavovat si cíle i v oblasti well-being? Například zdali umožňují a zároveň trvají na účasti pracovníků pod stresem na semináři o technikách odbourání stresu a třeba i na návštěvě masáží.

 

6 rad na závěr


1) Ryba smrdí od hlavy - vždy začněte od vedoucích pracovníků. Pokud tato skupina lidí nespolupracuje a není angažovaná, těžko to můžete očekávat od “řadových” zaměstnanců.
2) Testujte - pokud můžete, vše si nejprve vyzkoušejte na vedoucích pracovnících. Ti zároveň musí vědět, proč se takový seminář či program testuje, co si mají odnést a co se po nich bude po skončení vyžadovat (zpětná vazba apod.). Většina firem poskytuje testovací verze svých produktů a měla by být schopna vše ušít na míru právě vaší společnosti.
3) Správná témata - zvolená témata seminářů jsou dalším důležitým předpokladem k úspěchu. Je-li ve společnosti všeobecně negativní nálada a lidé nejsou angažovaní, pak seminář na téma pozitivního myšlení a motivace bude působit jako pěst na oko. V takovém případě bude lepší například téma o technikách odbourání stresu.
4) Interní PR - nadšené doporučení od jiných je nejlepší interní PR.
5) Neúspěch neznamená neúspěch - u témat, která jsou zaměřena na hlubší lidské myšlení, možná až duchovně, není neúspěch neúspěchem. Taková témata jsou sice pro většinu lidí těžko uchopitelná, ten, kdo ale má otevřenou mysl, si určitě něco odnese. Zdánlivý neúspěch vám leccos napoví o atmosféře ve vaší společnosti.
6) Povzbuďte ty pozitivní - Stejně jako bychom měli pěstovat své silné stránky a těmi slabými se příliš nezaobírat, stejně tak bychom měli chtít povzbudit ty zaměstnance, kteří nám vytváří pozitivní atmosféru ve firmě, ať se děje, co se děje. Zbytek se buď přidá a nebo zůstane negativní. S tím, ale těžko něco uděláme. Není na světě člověk ten, který by se zavděčil všem.

Chcete-li se o tématu dozvědět více, přihlaste se zdarma na Business snídani, kterou pořádáme již 21. května 2015.


Autorka: Markéta Tichá, MSc. - Učitel a poradce v pozitivním myšlení

Odkazy na zdroje:
http://www.gallup.com/businessjournal/168995/why-workplace-wellness-program-isn-working.aspx