Pozitivní myšlení - počátky a historie

Pozitivní myšlení - počátky a historie

Když se řekne pozitivní myšlení, existují 3 skupiny lidí - první skupina dostane při tomto pojmu alergickou reakci, druhé skupině pojem nic moc zásadního neříká a třetí skupina je štěstím bez sebe. Jak to tedy s pozitivním myšlením vlastně je?

O síle pozitivního myšlení se v poslední době hodně mluví. Jde ale opravdu o fenomén současnosti nebo jde o něco, co již dávno lidé popsali?

The Secret - Tajemství

Když jsem se o pozitivní myšlení a sílu myšlenky začala zajímat, bestsellerem v oblasti pozitivního myšlení a tzv. Zákona přitažlivosti byla kniha a DVD "Tajemství". Možná toto dílo Rhondy Byrneové většina z vás zná. Pokud bych se mohla na danou knihu podívat, řekněme "racionálně" a s ohledem na další nabyté znalosti, jde o dílo důležité a přelomové, ovšem samo o sobě velmi ploché a povrchní. Je dobře, že Rhonda a její tým přišli s pokračováním tohoto tématu, které s sebou přináší onu pomyslnou "hloubku". Pro širokou veřejnost určitě téma, které je dobré načíst a vyzkoušet. Základní podstatou je opravdu síla pozitivní myšlenky.
 

Myšlením k bohatství (Think and Grow Rich)

Kniha, kterou napsal Napoleon Hill již v roce 1937. Nejen samotná kniha, ale také její příběh, je velmi zajímavý. Na počátku 20. století přišel Andrew Carnegie - tehdy jeden z nejbohatších a nejúspěšnějších lidí na planetě za mladým studentem Napoleonem Hillem a zadal mu úkol. Ten zněl "dám ti prostředky a kontakty a ty zjistíš mezi 500 nejúspěšnějšími lidmi naší doby, co je podle nich vzorcem k úspěchu". Ano, a z tohoto průzkumu mezi lidmi jako Thomas A. Edisonem či třeba John D Rockefellerem vznikla tato kniha.
"Myšlením k bohatství" není jen o bohatství materiálním. Má přesah do oblasti duchovní a mentální. Jde o to být úspěšnými v každé oblasti našeho života. Lekce o pozitivním myšlení jsou základem této knihy. A tato kniha je základem žánru literatury úspěchu.

 

Jak člověk smýšlí

Pojďme ale ještě dále v historii - přesněji do roku 1903. K autorovi Jamesi Allenovi. Jeho kniha "Jak člověk smýšlí" je sice malá (rozměrem se vám vejde do zadní kapsy u kalhot), ale obsahem má nedoceněnou hodnotu. Ten největší poklad se často totiž ukrývá v těch nejmenších dílech. A to platí i zde. Asi je již z názvu jasné, o čem kniha pojednává - o síle našich myšlenek a o tom, že je důležité si své myšlenky pečlivě vybírat.
 

Do historie a zpět

A takto bychom mohli pokračovat až do starověkého Řecka. V historii lidstva existuje mnoho důkazů o síle myšlenky a pozitivního myšlení. A stejně jako se v historii vrací módní trendy, stejně tak se v historii opakuje zájem o duchovní témata jako je právě pozitivní myšlení a správné využití mysli. S tím je spojen také soudobý hlad po duchovních tématech a po porozumění podstatě světa. To všechno dohromady opět přineslo k našim prahům téma myšlení a využití mysli. Nejde o nic nového - literatura dneška je jen přejmutím něčeho, co již někdo někdy napsal, jen třeba trošku jinými slovy.
 

Úspěch vede ke štěstí, nebo snad naopak?

Shawn Achor - psycholog a miláček soudobé pozitivní psychologie upozorňuje na jednu věc "Vzorec na štěstí je překroucený. Říkáme, že když budeme úspěšní, budeme šťastní.  Ale ono je to naopak! Když budeme šťastní, budeme úspěšní."
 

Pozor na špatný výklad

Určitě to není o tom, že byste měli ignorovat případný problém. To v žádném případě. Cokoliv totiž budete ignorovat, se k vám dříve či později vrátí jako bumerang. To je zákon. Pozitivní myšlení ale nabádá třeba k jinému úhlu pohledu a nebo k aplikaci různých známých technik osobního rozvoje, které nám mohou pomoci ke spokojenějším myšlenkám a potažmo tak i ke spokojenějšímu a delšímu životu. Naučíte-li se myslet pozitivně, bude váš život jednodušší.
 

Poselství

Co znamená, že myšlenka má sílu? Dříve zmíněný Napoleon Hill to řekl moc hezky "Cokoliv si naše mysl dokáže představit, to dokážeme uskutečnit."
Síla myšlenky tedy tkví v tom, že ji dokážeme z nehmotné formy převést do formy hmotné - tedy fyzické. Jinými slovy jako lidé dokážeme své myšlenky realizovat. Dokážeme z nehmotné myšlenky na židli vytvořit židli opravdovou. Z myšlenky na létání vytvořit létající stroje. Možná to znáte - myslíte na někoho, koho jste dlouho neviděli a onen člověk najednou vyjde z poza rohu. Myšlenka má velkou sílu - dokáže se zhmotnit. Proto bychom měli svým myšlenkám věnovat pozornost.

 

Základní pravidla

Všichni do jednoho autora se shodují na několika aspektech, které vedou k úspěchu a spokojenému životu:
1) vyjadřování vděčnosti,
2) podněcování pozitivních myšlenek,
3) pokora a úcta k životu a druhým lidem,
4) práce na rozvoji svém a společnosti.

Vyjadřujte tedy vděčnost za to, co v životě máte. Podněcujte v sobě a druhých pozitivní myšlení. Jednejte s pokorou a úctou a pracujte na svém osobním rozvoji a na rozvoji společnosti.
 


Autorka: Markéta Tichá - Poradkyně v osobním rozvoji, zakladatelka Cloud 9 InstituteChcete-li se objednat na konzultaci, klikněte zde -->