Osobní oděvní styl a firemní dress code

Osobní oděvní styl a firemní dress code

Při vytváření a zavádění dress code ve firmě je třeba myslet na to, jaká je vize a mise firmy. Jak chceme, aby se v této normě projevoval firemní styl, jaký tým spolupracovníků nám bude vyhovovat a jakou atmosféru chceme uvnitř firmy vytvářet. 

Například v bankách a dalších finančních ústavech, právních institucích a diplomatických kruzích, kde jsou předpisy týkající se profesionálního vzhledu velice přísné, může být osobnost zaměstnance a jeho individualita těmito předpisy potlačována. V ostatních společnostech je však pro individuální vzhled více prostoru.
 

Image firmy


Je jasné, že vzhled zaměstnanců spoluvytváří image firmy. K tomu patří i to, jestli z našich zaměstnanců vyzařuje harmonie, spokojenost a pozitivní energie. Věřte, že oblékání bytostně souvisí s naším vnitřním já. Oděv, který není v souladu s naší podstatou, narušuje naše vztahy, práci i zdraví.

Především je třeba, aby se zástupci personálních oddělení, kteří oděvní pravidla společnosti vytvářejí, skutečně zajímali o své zaměstnance a byli pozorní k tomu, jak se firemní zaměstnanci v práci cítí.

Věřím, že je v zájmu zaměstnavatelů podporovat individualitu, kreativitu a schopnost každého zaměstnance rozvíjet svůj potenciál. Některým typům lidí přísné, formální oblečení vyhovuje, většina zaměstnanců se ale cítí nesvobodně, nepřirozeně a sešněrovaně. Nemohou být v práci sami sebou. Není to škoda?

 

Individualita ano, ale s určitými pravidly


Lidé milují opravdovost - zaměstnanci firem i jejich klienti. Všem se nám přece mnohem lépe jedná s člověkem, který projevuje svou lidskost a nemusí být schován za maskou oděvních předpisů.

Samozřejmě i zde jsou určitá pravidla nutná. Zaměstnanci by měli působit příjemně, tedy upraveně a čistě a jejich oblečení by nemělo ani provokovat, ani odvádět pozornost od řešených problémů

Bohužel však nevzdělanost v oblasti osobního oděvního stylu často nutí zaměstnance pořizovat takové kousky do šatníku, které sice s dress codem mohou korespondovat, nekorespondují však s jejich osobností.

 

Stylista neboli image maker


Na vytváření firemního dress code může společnost spolupracovat se stylistou neboli image maker, který poté na seminářích a workshopech zvlášť pracuje se skupinkami zaměstnanců na tvorbě jejich profesních šatníků.

Je tedy třeba pouze otevřít se novému přístupu k vytváření a také dodržování norem profesního šatníku. No a pak už jen doporučuji přizvat ke spolupráci právě zmiňovaného odborníka, aby pomohl zaměstnancům rozpoznat jejich individuální oděvní styl a vytvořit profesionální šatník dle požadavků firmy a osobnosti každého jednotlivce.
 

Jak pracuji já


Metoda, kterou pracuji já, rozeznává 8 osobních oděvních stylů (zvlášť pro ženy, zvlášť pro muže), ve kterých se projevují charakteristické znaky osobnosti - její temperament, hodnotový žebříček, silné stránky atd.

Zde uvedu zajímavost. Všech 8 stylů většinou v bankách a podobných institucích nenajdeme. Každá osobnost totiž s sebou nese i schopnosti a vlohy pro určitá povolání. A z tohoto důvodu se například v prostředí bank často setkáme s klasicky elegantním, ležérním nebo nekonvenčním stylem a naopak tu pravděpodobně nepotkáme ženu či muže avantgardního ani extravagantního stylu.

 

Slovo závěrem


Ať už patříte nebo ne do skupinky těch, kteří o dress code rozhodují, pravděpodobně budete patřit do skupinky těch, kteří by měli určitá pravidla oblékání dodržovat. Každý máme unikátní osobnostní rysy, které nás předurčují konkrétnímu osobnímu oděvnímu stylu. Místo, abychom svou osobnost potlačovali, využijme osobní styl k jejímu vyzdvihnutí. Pochopme svůj styl a využijme jej ve svůj prospěch nejen v komunikaci s druhými lidmi. Protože jediný způsob, jak se může duše projevit navenek je skrze tělo a jeho oděv.
 


Autorka: Jana Demjanová - Odbornice na psychologii odívání

Rozhovor s Janou Demjanovou si můžete přečíst zde.

Chcete se k Janě přihlásit na konzultaci nebo máte zájem o firemní spolupráci? Klikněte zde -->>