PF 2016

PF 2016

Brendon Burchard říká: "Za každými nově otevřenými dveřmi čeká... práce." A má pravdu. Práce šlechtí a myslet si, že nám něco jen tak spadne do klína, by bylo bláhové a naivní. 

Opravdový úspěch spočívá v tom, že se nebojíme bojovat o své sny. Že si jdeme za svými ideály. A že se nebojíme práce.

Rok 2015 byl plný práce a minimálně stejně tolik práce je před námi v roce následujícím. Je to vzrušující představa, protože nové příležitosti přináší nové zkušenosti a nové zkušenosti nám pomáhají růst.

Mé poděkování patří všem těm, kteří se nějakým způsobem podíleli a podílí na rozvoji našeho Institutu.

Týmu Cloud 9 Institute - bez vás by to nemělo smysl. Vaše neutuchající touha se zlepšovat, přinášet zajímavé nové vědomosti do praxe a s úctou a respektem jednat s klienty je opravdu inspirující.

Našim rodinám, partnerům a partnerkám - za vaši podporu a pochopení někdy skoro nepochopitelného.

Společnosti Pux design - za krásné webové stránky, za péči, kterou nám věnují, a za profesionální přístup.

A v neposlední řadě patří velký dík vám - našim věrným klientům. Bez vás by byl Cloud pouze prázdnou myšlenkou beze smyslu. Jste pro nás inspirací a hnacím motorem.


S láskou a úsměvem, Markéta Tichá - Zakladatelka Cloud 9 Institute